Hatice Gelener Ilk Ogretim Okulu
Daha İyi Hizmet Alabilmeniz İçin Üye Olunuz...

NASIL DERS ÇALIŞMALIYIM?

Aşağa gitmek

NASIL DERS ÇALIŞMALIYIM?

Mesaj tarafından Hatice Kübra Tek Bir Paz Ocak 25, 2009 7:42 pm

Nasıl Ders Çalışmalıyım? Arrow studyDERSLERE NASIL ÇALIŞMALIYIZ???
MATEMATİK
“BANA ÇÖZMEM İÇİN BİR SORU SORULSA VE 1 SAAT SÜRE TANINSA, TANINAN SÜRENİN 45 DAKİKASINI SORUYU OKUMAYA VE ANLAMAYA, 10 DAKİKASINI ÇÖZÜM YOLU GELİŞTİRMEYE, KALAN ZAMANI DA ÇÖZMEYE AYIRIRIM.” DİYOR ÜNLÜ BİLİM ADAMI ALBERT EINSTEIN.
GELELİM MATEMATİK ÖĞRENMEYE....
DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR
 Dersi öğretmeninizden dinlemeden önce konuyu inceleyin
 Öğretmeninizi dikkatlice dinleyin ve düzenli notlar alın
 Dersten sonra (üzerinden 1 gün geçmeden) defterinizdeki notları örnekleri yazarak tekrar edin.
 Konuyu anladığınıza inanıyorsanız konu ile ilgili sorular çözün problemi doğru anlamak çözümün büyük bölümünü oluşturur
 Problemde verilen ve istenenleri düzenli bir şekilde görün sizi sonuca götürecek teorem, özdeşlikler ve kuralları belirleyin. Verilenleri, teorem ve kuralları işlem sırasına uygun şekilde kullanın. Belirli aralıklarla tekrar çalışmanızı testlerle sürdürün
Matematiğin alanlarından biri olan GEOMETRİ ise;
Hem göze, hem zihne, hitap eden derslerdendir. Konularına karşı alışkanlık kazandıkça, soruları daha rahat çözecek ve çözdükçe zevk alacağınız bir ders. Geometri dersine çalışmayı iki aşamada ele alabiliriz:
I. KURALLARI ÖĞRENME
II. SORU ÜZERİNDE UYGUN KURALI GÖRÜP, UYGULAYABİLME
KONULARI ÖĞRENME
Kuralları sırasıyla inceleyip, özelliklerini yazarak tekrar ederseniz öğrenmeniz kolaylaşır. Konuların işleniş sırasını dikkate alınız. Çünkü geometride bilgiler süreklilik gösterir. Konular birbiriyle yakından ilgilidir. Verilen bilgileri ilgili örneklerle pekiştirip, bol bol çözümlü örnek ince-leyiniz. Konuyu iyice öğrendiğinize kanaat getirdiğinizde test çözmeye başlayabilirsiniz. Yanlışlarınız varsa ilgili sorunun ilgili bilgi kısmına bir kez daha göz atınız. Çözümlü örnekleri önce kendiniz çözüp sonra dergi ve kitaplardaki çözümle karşılaştırınız.
SORULARI ÇÖZERKEN DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR;
 Soruda verilen bilgileri şekle, doğru aktarabilmelisiniz
 İstenen sonuca ulaşmak için şekildeki verileri sorgulamalısınız, ne için verilmiş, nasıl kullanabilirim, bu veri ne işe yarar gibi sorular sormalısınız.
 Ezberci olmadan mantıklı bir şekilde ister denklem kurarak, isterseniz ilgili bağıntılardan yararlanarak problemi çözmelisiniz.
 Doğru işlemler ve sadeleştirmeler yaparak sonuca ulaştığınızdan emin olmalısınız ve mutlaka çözümü kontrol etmelisiniz.
TÜRKÇE
DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR;
Her derste olduğu gibi Türkçe’de de bilgi çok önemlidir. Öncelikle konuyu bilmek ve iyice kavramak gerekir. Özellikle dilbilgisi konularını iyice öğrendikten sonra sorular çözülmelidir. Konuları öğrenmeden soru çözmenin yararı yoktur.
Yorum gerektiren sözcük ve cümle anlamı, paragraf bilgisi konularında ise bol soru çözmeye yöneliniz. Bu tip soruları çözerek anlama yeteneğiniz gelişecek, soruların genel mantığını kavrayacak ve test tekniğine alışacaksınız. Özellikle paragraf bilgisi konusunda çıkmış OKS ve SBS sorularını çözmek büyük önem kazanmaktadır. Yanlışlarınızın nedenlerini bulmaya çalışınız.
 Çıkmış sorular çıkabilecek soruların aynısıdır; işe çıkmış soruların çözümünden başlayabilirsiniz.
 Türkçe sorularının çoğu, anlama dayalıdır; anlama yetene-ğinizi bol soru çözerek ve okuma – yorumlama alışkanlığı edinerek geliştirebilirsiniz.
FEN BİLGİSİ
DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR;
Öncelikle yapılması gereken “BU DERS ZOR” önyargısından kurtulmak olmalıdır.
 Dersi çok iyi takip ederek ayrıntıları yakalamaya çalışın. Kaçırdığınız veya anlayamadığınız noktaları ise derste öğretmeninize hemen sorun ve sonuçları not alın.
 Derste mutlaka kendi notlarınızı kendiniz tutun ve öğretmenin özellikle vurguladığı noktalara daha sonraki tekrarlarınızda anlayabileceğiniz işaretler koyun.
 Derste çözülen örnek soruları eksiksiz olarak not alın ve gerekli açıklamaları not düşün. Hazırladığınız bu notlarınızı günü gününe tekrarlar yaparak öğrendiklerinizi pekiştirin ve sonra konu ile ilgili örnekler (özellikle daha SBS de önceki yıllarda çıkmış sorular) çözerek bilgilerinizin kalıcı olmasını sağlayın.
 Fen Bilgisi konularının zihnimizde kalıcı olmasını sağlamak için, konuyu dinlediğiniz akşam mutlaka en az bir 10 dakika tekrarını yapın.
 Soru çözümüne, kolaydan zora doğru ve özellikle çözümü yapılmış sorulardan başlamanız daha yararlı olacaktır. Çözemediğiniz soruların örneklerini inceleme imkânınız olacaktır. Ayrıca geçmiş yıllardaki SBS de çıkmış soruları çözmek size, çıkabilecek soru tipleri hakkında fikir verecektir. Fen Bilgisi sınavlarında sorular yorum ağırlıklı olduğundan dikkat ön plana çıkmaktadır. Bu nedenle dikkatsizlikten yanlış yapma oranı oldukça fazladır. Burada dikkat edilecek şey sorunun açıklama ve esas vurgulanan kısmının çok iyi okunmasıdır. Özellikle altı çizili olan kelimeler dikkatle tekrar okunmalıdır. Unutulmamalıdır ki Puan hesaplamasında özellikle Fen Lisesi hedefleyen öğrencilerimiz için Fen soruları çok daha önem arz etmektedir.
 Formülleri ezberlemektense, formülü sık sık kullanarak, o bölümle ilgili bol örnek sorular çözerek hafızada kalıcılığı sağlanmalıdır.
 Ders çalışırken başarılı olmanız için odanızın fiziki şartlarını ders çalışmayla uygun hale getirin. Dikkatinizi dağıtabilecek; müzik, TV, bilgisayar, oyuncak, poster ve telefon gibi etmenleri çalışma ortamınızdan uzak tutun. Hedefe koşarken gücünüzü, motivasyon seviyenizi yüksek tutup hızınızı en uygun şekilde ayarlayın.
SOSYAL
TARİH DERSİNE ÇALIŞIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR
Sosyal Bilgiler dersi tarih, inkılâp tarihi, coğrafya, vatandaşlık bilgileri ile din kültürü ve ahlak bilgisi bölümlerinden oluşmaktadır. Öğrenimi kolay bir ders olmasına rağmen çabuk unutulan bir derstir.
 Öncelikle konu öğrenilmelidir. Önemli yerlerin altı çizilmeli, bir taraftan da not alınmalıdır. Konu öğrenilirken olabildiğince muhakeme yapılmalı, olaylar arasında bağlantılar kurulmalıdır.
 Konu çalışılırken önemli tarihler not edilmelidir. Böylece zaman kavramı yerleşecek, olaylar arası ilişkiler daha rahat kurulacaktır.
 Tarihi olaylar neden - sonuç ilişkisine dayanır. Bundan dolayı bir konu öğrenilmeden diğerine geçilmemelidir.
 Tarih ve coğrafya dersine çalışırken mutlaka harita kullanılmalıdır. Bu, öğrenmeyi pekiştirecek, öğrenmenin kalıcı olmasını sağlayacaktır.
 Bir konu iyice öğrenilmeden o konuyla ilgili test çözülmemelidir. Konu tam öğrenilmeden soru çözülürse, yapılan yanlışlar moralinizi bozabilir
 Tarih konuları ile ilgili temel kavram ve terimler (merkezi otorite, siyasi birlik, feodalite, rönesans, manda ve himaye vb.) İyi bilinmelidir
 Tarih konularıyla ilgili temel bilgiler ile temel kavramlar arasında bağlantı kurulmalıdır
 Tarih olayları arasında benzerlikler, ortak noktalar bilinmelidir.
 Geçmiş yıllarda çıkmış OKS-SBS soruları çözülmelidir.
 Konular kavrandıktan sonra ilgili test soruları çözülerek eksikler giderilmelidir.


COĞRAFYA DERSİNE ÇALIŞIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR
 Coğrafya dersi çok zevkli derslerden biridir.
 Her konuda olduğu gibi coğrafyada da öncelikle tanım ve kavramları öğrenmek gerekir. Çünkü anlatılacak konular, bu tanım ve kavramlar üzerine oturur. İklimin tanımını bilmeden hava durumu ile arasındaki farkı anlayamazsınız.
 Tanım ve kavramları öğrendikten sonra konu içinde anlatılan kurallara yoğunlaşmalı, bunların hangi durumlarda geçerli olduğunu öğrenmelisiniz.
 Konuları daha iyi ve kalıcı öğrenmeniz için atlaslardan, şekillerden, fotoğraflardan ve resimlerden yararlanmalısınız.
 Konunun anlaşılması bu dersin öğrenilmesi için yeterli değildir. Konuları bilmenin yanında bu bilgilerden hareketle yorum da yapabilmelisiniz. Bu ise bol bol test çözerek kazanabilecek bir niteliktir.
 Konularla günlük yaşantı arasında ilişkiler kurmalısınız. Anlatılan konuları adeta gözünüzde canlandırmalısınız. Bunun için kitaplarda yer alan görsel malzemelerden (resim, grafik, tablo...) yararlanabilirsiniz.
 Yanlış yaptığınız sorular üzerinde durarak doğru cevabını ve sebebini mutlaka öğrenmelisiniz. Bu, ilk etapta zaman kaybı gibi görülse de ileride size zaman kazandırdığını ve artık daha az hata yaptığınızı göreceksiniz.
 Çıkmış soruları çözmek size sınavda çıkabilecek sorular hakkında bir fikir verebilir.
 Bol soru çözmek, soruları çözerken hızınızı arttıracağı gibi konulardaki bilgi eksikliklerinizin görülmesini de sağlayacaktır.
 Testlerde yanlış yapılan soruların konulan kısa aralıklarla tekrar edilmelidir. Coğrafya dersine çalışırken şunlara dikkat etmelisiniz:
 Bütün derslerde olduğu gibi Coğrafya dersinde de öncelikli olarak tanım ve kavramlar iyi öğrenilmelidir. Çünkü anlatılan konular, bu tanım ve kavramlar iç içedir.
 Coğrafyanın Konusu, Türkiye Coğrafyası konuları en çok soru çıkan alanlar
 Konulan daha iyi öğrenmek için atlaslardan, şekillerden ve resimlerden faydalanılmalıdır.
 Konulan pekiştirmek için bol bol test soruları çözmek gerekmektedir. Konularla ilgili çıkmış sorular muhakkak çözülmelidir. Çünkü bu sorular gerçek sınavda gelebilecek sorular hakkında size bilgi verecektir.
 Çözülemeyen sorular bilen birisiyle yorumlanmalıdır.

VATANDAŞLIK DERSİNE ÇALIŞIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR
Vatandaşlık bilgileri dersi, günlük yaşantıyla içice olduğundan dolayı bağlantı kurularak çalışılmalıdır. İnsan ve Toplum-Aile, Eğitim-Öğretim, Devlet Demokrasi ve Anayasa Kavramları soru çıkan konu başlıkları

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİNE ÇALIŞIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR
Bu derste özellikle İslâm dininin ve imanın şartları, Peygamber Efendimizin güzel huy ve davranışlarıyla ilgili konuları daha fazla çalışmanız gerekmektedir. Çünkü her yıl 4 soru çıkmakta.

* 1999-2008 tarihleri arasında çıkmış soruları çözmenin başarıyı artıracağı unutulmamalıdır.

İNGİLİZCE
İNGİLİZCE DERSİNE ÇALIŞIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR
Diğer derslerde olduğu gibi İngilizce’de de bilgi çok önemlidir. Öncelikle konuyu bilmek ve iyice kavramak gerekir. Bunun için de öğretmen iyi bir şekilde takip edilmelidir. Özellikle dilbilgisi konularını iyice öğrendikten sonra her yeni konuya ait kelimeler öğrenilip sık sık tekrar edilmelidir. Konuları öğrenmeden soru çözmenin yararı yoktur. Öğrenme tamamlandıktan sonra soru çözümüne geçilmelidir.

Hatice Kübra Tek
Paylaşımcı Üye
Paylaşımcı Üye

Kadın
Mesaj Sayısı : 116
Yaş : 24
Nerden : ŞANLIURFA
Okul-Sınıf : HATİCE GELENER İ.Ö.O 8/D
Rep : 0
Tecrübe : 34186
Kayıt tarihi : 14/01/09

Kullanıcı profilini gör

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Geri: NASIL DERS ÇALIŞMALIYIM?

Mesaj tarafından bahar mikar Bir Paz Ocak 25, 2009 7:59 pm

paylaşım için çok ama çok teşekkür ederim... Smile
avatar
bahar mikar
Kral Üye
Kral Üye

Kadın
Mesaj Sayısı : 323
Yaş : 23
Nerden : ŞANLIURFA
Okul-Sınıf : şanlıurfa lisesi - 10-A
Kişisel İleti : Sizin marka oldugunuz yerde,ETİKETİ biz koyarızz!!!
Rep : 0
Tecrübe : 1034463
Kayıt tarihi : 21/12/08

Kullanıcı profilini gör

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Geri: NASIL DERS ÇALIŞMALIYIM?

Mesaj tarafından Misafir Bir Çarş. Ocak 28, 2009 11:08 pm

paylaşım için tşkler.. okudumda uykum geldi yaa Smile
avatar
Misafir
Misafir


Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Geri: NASIL DERS ÇALIŞMALIYIM?

Mesaj tarafından Hatice Kübra Tek Bir Salı Şub. 03, 2009 10:41 am

birşey olmaz ebrar bu yazıyı okurken uykun gelsin fakat ders çalışırken gelmesin dikkat et Very Happy

Hatice Kübra Tek
Paylaşımcı Üye
Paylaşımcı Üye

Kadın
Mesaj Sayısı : 116
Yaş : 24
Nerden : ŞANLIURFA
Okul-Sınıf : HATİCE GELENER İ.Ö.O 8/D
Rep : 0
Tecrübe : 34186
Kayıt tarihi : 14/01/09

Kullanıcı profilini gör

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Geri: NASIL DERS ÇALIŞMALIYIM?

Mesaj tarafından Misafir Bir Paz Şub. 08, 2009 4:27 pm

taamam eederim Very Happy
avatar
Misafir
Misafir


Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Geri: NASIL DERS ÇALIŞMALIYIM?

Mesaj tarafından Hatice Kübra Tek Bir Çarş. Şub. 11, 2009 7:26 pm

Very Happy

Hatice Kübra Tek
Paylaşımcı Üye
Paylaşımcı Üye

Kadın
Mesaj Sayısı : 116
Yaş : 24
Nerden : ŞANLIURFA
Okul-Sınıf : HATİCE GELENER İ.Ö.O 8/D
Rep : 0
Tecrübe : 34186
Kayıt tarihi : 14/01/09

Kullanıcı profilini gör

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Geri: NASIL DERS ÇALIŞMALIYIM?

Mesaj tarafından krizalit Bir C.tesi Şub. 21, 2009 12:47 am

güzel paylaşım kübra verdiğim programa aynen uymaya devam

krizalit
Özel Üye
Özel Üye

Erkek
Mesaj Sayısı : 74
Yaş : 35
Nerden : okuldan
Okul-Sınıf : müdür yardımcısı
Rep : 4
Tecrübe : 34430
Kayıt tarihi : 23/12/08

Kullanıcı profilini gör

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Geri: NASIL DERS ÇALIŞMALIYIM?

Mesaj tarafından Hatice Kübra Tek Bir C.tesi Nis. 25, 2009 4:33 pm

Tabii verdiğiniz programa uyuyorum fakat denememi neden geri vermiyorsunuz??? Sad

Hatice Kübra Tek
Paylaşımcı Üye
Paylaşımcı Üye

Kadın
Mesaj Sayısı : 116
Yaş : 24
Nerden : ŞANLIURFA
Okul-Sınıf : HATİCE GELENER İ.Ö.O 8/D
Rep : 0
Tecrübe : 34186
Kayıt tarihi : 14/01/09

Kullanıcı profilini gör

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Geri: NASIL DERS ÇALIŞMALIYIM?

Mesaj tarafından bahar mikar Bir Paz Nis. 26, 2009 9:18 pm

her yıl 3 3 soru çıkmakta din ve ahlak bilg.den....
avatar
bahar mikar
Kral Üye
Kral Üye

Kadın
Mesaj Sayısı : 323
Yaş : 23
Nerden : ŞANLIURFA
Okul-Sınıf : şanlıurfa lisesi - 10-A
Kişisel İleti : Sizin marka oldugunuz yerde,ETİKETİ biz koyarızz!!!
Rep : 0
Tecrübe : 1034463
Kayıt tarihi : 21/12/08

Kullanıcı profilini gör

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sayfa başına dön


 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz